top of page

Mistrovství oblasti Vltava

Letošní sezónu jsme byli mezi pražskými kluby na řadě s pořádáním oblastního mistrovství a pochopitelně jsme tuto výzvu zvládli na výbornou. Děkujeme všem našim členům s pomocí při zajištění plynulého chodu regaty. Dobře jsme zvládli i sportovní stránku věci, posuďte sami:


Mistry oblasti VLTAVA z řad lipových listů jsou: 4x dky - Dohnalová

4- jři - Syrovátka, Němeček, Hanzel, Gubien

2- jři - Fojtík Janáč

8+ dci - Kala, Střelba, Houska, Suchánek, Novák, Holý a korm. Fábera

2x msen - Růžička, Oppitz

4- dci - Suchánek, Houska, Střelba, Holý

2- msen - Helešic, Humpolec

1x dky - Dohnalová

4x jři - Gubien, Fojtík, Hanzel, Janáč


Comments


bottom of page